Jingdezhen

In Jingdezhen is er porseleinindustrie. De keizers van de Ming-dynastie (1368-1619) hadden hun vermaarde porseleinovens in de stad. Dit porselein was echter alleen bestemd voor het keizerlijke hof. Porselein dat uit Jingdezhen komt wordt door de Chinezen beschouwd als het beste.